Categorie ⟩ Inspraak

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad [MR] nemen ouders en leerkrachten deel. Samen kijken zij of de school de plannen die zij heeft gemaakt goed uitvoert.
De MR is een orgaan waarin ouders en leerkrachten samen kunnen meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De Wet Medezeggenschap op Scholen [WMS] geeft precies aan op welke terreinen de hele MR instemming- of adviesbevoegdheid heeft en op welke terreinen één van de geledingen een bepaalde instemming- of adviesbevoegdheid heeft. Op deze terreinen moet de directie van de school altijd de MR in kennis stellen van een voorgenomen besluit. Pas na het horen van de MR [instemming of advies] kan de directie een definitief besluit nemen. Voor meer informatie zie ook www.infowms.nl

Elk jaar vertelt de MR in een jaarverslag waar ze zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. 

De MR van CBS Prins Willem-Alexander bestaat uit:

Oudergeleding
Steven Rietman
Jannine Wursten

Personeelsgeleding
Sanne Pullen
Debora Schreuder

mocht u contact willen opnemen met de MR dan kan dit via het mailadres mr@cbs-pwa.nl 

 

CONTACT
CBS PRINS WILLEM-ALEXANDER