Onze school

CBS Prins Willem-Alexander geeft onderwijs aan ongeveer 140 kinderen en bij ons werken 20 medewerkers.
In onze jaargids(pdf) staat een uitgebreide omschrijving van onze school.

Onze visie

“Uniek samen groeien!”, deze slogan prijkt onder ons logo. Deze slogan is ons ingegeven door onze visie op onderwijs. Wij verlenen ons bestaansrecht namelijk aan het feit dat wij op school mogen werken met kinderen, die wij allemaal zien als unieke schepselen van God. Wij mogen ze voorbereiden op een toekomst in de maatschappij waarin zij maximaal tot hun recht komen. Dit alles in de wetenschap dat zij zich als unieke schepselen kunnen ontplooien.

Onze missie

Deze visie geeft ons de opdracht om ieder kind als individu te volgen en te benaderen. Wij willen er dan ook garant voor staan dat ieder kind maximaal presteert binnen het eigen vermogen en in relatie tot de ander. Dit doen wij omdat wij dit verplicht zijn aan het kind, de ouders en de maatschappij. Wij zien dit als een opdracht.
Vanuit de normen en waarden die de bijbel (onze grondslag) ons leert, willen wij ons onderwijs vormgeven. Omdat voor God ieder leven waardevol is, is ieder leven dat ook voor ons.
Binnen ons onderwijs willen we daarom een persoonlijke band met iedere leerling aangaan. Dit houdt in dat we mèt kinderen werken. Wij streven bij ons op school naar een klimaat waar kinderen optimaal van en met elkaar kunnen leren.

Ons logo

In het logo van onze school is een kroon verwerkt. Deze kroon verwijst enerzijds naar de naamgever van onze school, koning Willem-Alexander. De kleur van het logo is ook om deze reden gekozen. Anderzijds verwijst deze kroon naar Koning Jezus. Op school willen wij Hem navolgen en belijden. In het logo zijn vier kwadranten verwerkt. Deze kwadranten staan voor de vier scholen die onderdeel uitmaken van de VPCO Hasselt.

 

 

 

CONTACT
CBS PRINS WILLEM-ALEXANDER